Качество и сертификати

Приоритетите при работа с нашите бизнес партньори и клиенти са:

  • Качеството
  • Спазването на срокове
  • Повторяемостта на продукта

Сертификати

За да отговорим на изискванията на клиентите, през октомври 2012 г. въведохме интегрирана система за управление на безопасността на храните, сертифицирана по ISO 22000:2005. Нарастващите изисквания на нашите клиенти ни мобилизираха да променим системата си за управление на безопасността на храните и през април 2014 г. въведохме стандарта BRC, чието притежание се превърна в условие за сътрудничество с най-взискателните клиенти в Полша и Европейския съюз.

 През октомври 2012 г. въведохме интегрирана система за управление на безопасността на храните, сертифицирана по ISO 22000:2005

© 2022 Poldar.  Всички права запазени. Автор на страницата: Proformat